Over Executeursdiensten.nl

Executeursdiensten.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband van professionals die zich bezig houden met nalatenschapsafwikkeling. Die ieder met hun eigen specialisaties en netwerken een volwaardig pakket van diensten aan zowel Goede Doelen als particulieren kunnen aanbieden. Executeursdiensten.nl B.V. is opgericht in 2012 door Juliëtte Nijenhuis-Wildervanck. Nickey Smelt heeft haar opgevolgd als bestuurder. Naast expertise op het gebied van afwikkeling van nalatenschappen heeft Executeursdiensten.nl hiermee extra ervaring in huis t.a.v. bedrijfsopvolging, nalatenschapsmediation, levensexecutele en fiscale zaken.

Preferred partners

De executeur is de spin in het web bij de afwikkeling van nalatenschappen. Hij trekt aan alle touwtjes en schakelt waar nodig externe partijen in. In de loop der jaren hebben wij een aantal externe partijen om ons heen verzameld. Wij noemen dat Preferred Partners. Zij kennen en ondersteunen de werkwijze van Executeursdiensten.nl. Door de korte lijntjes kan snel en adequaat worden gehandeld. Vanzelfsprekend kunnen desgewenst ook andere partijen worden ingeschakeld.

Westport Notarissen

Westport Notarissen is één van de Preferred Partners van Executeursdiensten.nl B.V. Het notariskantoor heeft onder meer een grote familierechtpraktijk. Op het gehele kantoor zijn ongeveer 100 mensen werkzaam. Meer over Westport Notarissen.

NRI en Obelisk Boedelbeheer

Obelisk Boedelbeheer BV en NRI BV (Oscar Balkenende) regelen voor Executeursdiensten alle zaken rondom de inboedel, kunst, antiek e.d. Zo mogelijk wordt eerst de woning bezocht om te bezien of zaken veiliggesteld en sloten vervangen moeten worden of dat andere urgente zaken spelen. Meer over Obelisk Boedelbeheer BV