Voor Particulieren

De afwikkeling van een nalatenschap kan veel tijd en energie kosten, daarnaast is expertise een pré.

Executeurschap - voor uw laatste wensen

U wil te zijner tijd uw nalatenschap laten afwikkelen conform uw wensen en u heeft geen geschikte executeur of wil er niemand mee tot last zijn. Een professioneel executeur kan dan uitkomst bieden. Executeursdiensten staat u graag bij. Wij helpen u met het vastleggen van uw wensen die van belang zijn voor uw testament, alsmede de praktische zaken die voor uw executeur belangrijk zijn om te weten.

U bent gevraagd een nalatenschap af te wikkelen, als executeur of namens uw familie of een vriend. Het is niet altijd makkelijk om voldoende tijd vrij te maken om alles te regelen, opzeggingen te doen, de inboedel te verdelen, de woning te ontruimen, de aangiften inkomsten- en erfbelasting te verzorgen, etc. Soms is het lastig om ‘twee petten’ op te hebben en zowel erfgenaam als afwikkelaar te zijn. Executeursdiensten kan u hierin ontzorgen door de afwikkeling geheel of gedeeltelijk over te nemen, waarbij u vanzelfsprekend nauw betrokken blijft.

Levensexecuteur vinden en toezicht houden

De laatste periode van uw leven is een aandachtspunt. Wie kan u ondersteunen bij uw administratie, financiële zaken en gezondheidsvragen? Mocht u in uw familie/vriendenkring niemand met deze taak willen belasten, dan kan Executeursdiensten u adviseren omtrent het maken van een levenstestament en het zoeken van één of meerdere levens executeurs. Wij beschikken over een netwerk van levensexecuteurs en kunnen u behulpzaam zijn bij het vinden van een levensexecuteur die bij u past. Daarnaast kan Executeursdiensten u begeleiden bij het formuleren van uw wensen ten aanzien van de verschillende onderwerpen, zoals woning en inboedel, huisdieren, medische wensen/behandelverbod/euthanasieverklaring, levensstandaard, toezicht etc.