Een respectvolle afwikkeling geeft rust en vertrouwen

Het adequaat vertegenwoordigen van goede doelen als zowel erfgenaam, als executeur

Bekijk wat wij doen

Wij staan executeurs bij in hun werkzaamheden

Executeursdiensten is een samenwerkingsverband van professionals, die bij het afwikkelen van nalatenschappen ieder met hun eigen specialisaties en netwerken een volwaardig pakket van diensten aanbieden, zowel Goede Doelen als particulieren. Executeursdiensten.nl B.V. is  in 2012 opgericht door Juliëtte Nijenhuis-Wildervanck. Inmiddels heeft Nickey Smelt haar opgevolgd als bestuurder.

Diensten voor Goede Doelen  Diensten voor partculieren 

Diensten voor Goede Doelen en particulieren

Wij hebben de benodigde expertise in huis om executeurs optimaal te kunnen bijstaan.

Als er geen executeur in functie is treden wij regematig op als gevolmachtigde van de erfgenamen Goede Doelen.

Het bespreken van de laatste wensen geeft de toekomstig erflater rust en vertrouwen.

Wij willen graag Goede Doelen, zowel als erfgenaam, als als executeur, een gezicht geven en adequaat vertegenwoordigen.

Team:

Stephanie Greeve

Nickey Smelt

Myrthe Warmerdam

Preferred partners

Oscar Balkenende

Lars Boellaard

Linda Ruygrok-de Zeeuw

Executeursdiensten.nl heeft de benodigde expertise in huis om executeurs
optimaal te kunnen bijstaan in hun werkzaamheden en zo nodig alle
werkzaamheden over te nemen.